© ACCPE 2022 Segueix-nos al Contactar COL.LECCIÓ APROFUNDIMENT DE LES COMARQUES CATALANES No1: COMARQUES i SUBCOMARQUES DE CATALUNYA Volum 1.1 Alt Camp - Baix Penedes 2005 Volum 3.1 Urgell - Pla d’Urgell   2003 Volum 1.2 Alt Penedes - Garraf 2005 Volum 3.2 Segarra 2003 Volum 1.3 Baix Camp 2006 Volum 3.3 Segrià - Garrigues 2004 Volum 1.4 Tarragonés 2007 Volum 3.4 Noguera - Pallars Jussà 2004 Volum 2.1 Conca de Barberà - Priorat - Ribera dd’Ebre   1998 Volum 4.1 i 4.2 Comarques PIRENAIQUES       1991 Volum 2.2 Terra Alta - Baix Ebre - Montsià 1999 Volum 5.1 i 5.2 Comarques Regió de Barcelona 1992 Volum 2.3 Osona 2000 Volum 6.1 Garrotxa - Pla del Estany 1993 Volum 2.4 Ripollés (Anexos Cerdanya i Catalunya Nord) 2000 1994 Volum 2.5 Bages 2001 Volum 6.3 Baix Empordà 1995 Volum 2.6 Berguedà 2001 Volum 6.4 Gironés 1996 Volum 2.7 Solsonés (Anexos Alt Urgell i Andorra) 2002 Volum 6.5 La Selva 1997 Volum 2.8 Anoia 2002 No2 REFRANYS GEOGRAFICS Volum P.R.1 Els Pobles del Pirineu en el refranyer geogràfic català i aranés 2008 Volum P.R.2: Comarques meridionals (Catalunya), del Matarranya (Aragó) i dels Ports i Maestrat (Valencia)  2010 Volum P.R.3 Comarques de Ponent, Baix Cinca i Llitera (Aragó) i Plana Alta (Valencia)  2011 No3 DISTRIBUCIÓ COMARCAL DELS POETES DE CATALUNYA (2 volums) 1981 No4 DISTRIBUCIÓ COMARCAL DE LES PLANTES DE CATALUNYA 1991 COL.LECCIÓ MONOGRAFIES LOCALS ELS CARRERS DE TARRAGONA 16 Euros / Volum